Firma

Firma APTOM SERWIS Sp. z o.o. mieści się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 paw.24.

Wykonujemy instalacje elektryczne i teletechniczne. Specjalizujemy się w instalowaniu elektronicznych systemów zabezpieczeń i automatyki budynkowej (inteligentnych budynków).

Prace wykonujemy w obiektach nowo powstających, remontowanych, oraz czynnych, bez przerywania ciągłości ich pracy.

Jesteśmy certyfikowanym Partnerem KNX.

Na prowadzenie działalności, której przedmiotem są usługi w zakresie technicznej ochrony mienia posiadamy koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0219/12. Nasza firma posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia nr SBPK012413T.

Osoby wykonujące prace posiadają rozległą wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie wykonywania instalacji, montażu urządzeń i uruchamianiu systemów. Posiadają licencje pracownika zabezpieczenia technicznego oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego z dopuszczeniem do informacji niejawnej o klauzuli „poufne” i „tajne”.

Mamy nadzieję, że szeroka oferta oraz jakość świadczonych przez nas usług zachęci Państwa do nawiązania współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.